Playlist Video

Đối Tác Khách Hàng

Tin tức sự kiện

Xem thêm

Hỗ trợ trực tuyến

Những vấn đề tác động đến môi trường - Phần 2

Hiện nay, Việt Nam bị đánh giá là một trong những nước có tình trạng ô nhiễm thuộc vào những nước hàng đầu trên thế giới. Những vấn đề ô nhiễm đó hiện nay đang rất cần được các ban ngành quan tâm và giải quyết .

 - Là một trong những nước có tình trạng tăng dân số nhanh trên thế giới - Lực lượng lao động phân bố không đều và không được hợp lí giữa các nguồn và các vùng tài nguyên : Gây ảnh hưởng giữa mối quan hệ giữa dân số và môi trường.

 - Dư âm từ quá khứ, từ các cuộc chiến tranh cũng gây nên những tác hại không nhỏ đến môi trường: Những hóa chất từ chiến tranh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường tự nhiên và cả con người.

 - Suuy thoái nguồn tài nguyên đất nghiêm trọng do con người một phần không cải tạo và sử dụng lãng phí nguồn tài nguyên đất.

 - Tài nguyên khoáng sản , nước , sinh vật đang ngày càng trở nên cạn kiệt do co người đang sử dụng lãng phí và không biết tiết kiệm.

 - Nguy cơ những diện tích rừng lớn đang bị mất đi mà không có sự quản lí chặt chẽ -> Cạn kiệt nguồn tài nguyên rừng -> Những thảm họa không thể lừng trước.

 - Tài nguyên biển đang dần giảm đi một cách nhanh chóng , môi trường biển bị ô nhiễm nghiêm trọng - Những trưng hợp dầu mỏ loang trên biển đang là một trong những vấn đề cực kì nghiêm trọng.

 - Việt Nam thiếu nguồn cán bộ nhân lực trong việc cải tạo môi trường trong khi nhu cầu sử dụng và cải tạo không ngừng tăng lên theo từng ngày.

Những vấn đề trên không chỉ mới chỉ diễn ra tong ngày một ngày hai, đã có những bằng chứng rất rõ ràng về hiện tại này - Nhưng hướng đi của chúng ta là gì? Hướng giải quyết ra sao? Hãy cùng nhau chung tay để bảo vệ môi trường của chính chúng ta.

Nguồn: http://nhuacongnghiep.net.vn