Playlist Video

Đối Tác Khách Hàng

Tin tức sự kiện

Xem thêm

Hỗ trợ trực tuyến

Những sáng kiến - Công nghệ đột phá trong xử lí rác

Là một trong những quốc gia đi đầu trong việc tái sử dụng chất thải và có tỉ lệ chất thải trên đầu người thấp nhất trên thế giới - Hàn quốc. Vậy đâu là bí quyết dẫn đến thành công của Hàn Quốc?

Theo Viện trưởng Viện công nghệ và công nghiệp Hàn Quốc thì:" Để có được những thành công này thì Hàn Quốc đã thực hiện những chính sách nghiêm ngặt - Phân loại rác thải ngay tại nguồn và đánh phí về khối lượng rác thải trên đầu người . Tại đây chương trình phân loại rác thải đã đi vào những quy định của luật pháp , thay vì phải tính phí đổ rác theo đầu người thì người Hàn sẽ tự giác đầu tư để mua túi nilon để đựng rác. Để có thể được thu gom rác mỗi gia đình tại đây sẽ phải phân loại rác theo từng nhóm túi riêng.

Với các doanh nghiệp ở đây thì đã có luật "trách nhiệm mở rộng với các doanh nghiệp sản xuất" : Các doanh nghiệp phải có trách nhiệm thu hồi xử lí và tái chế rác thải một cách hợp lí những rác thải phát sinh từ sản xuất và phân phối trên thị trường - Luật này đã thúc đẩy mạnh mẽ của thị trường công nghệ tái chế rác thải .

Hàn Quốc là quốc gia rất quan tâm và đầu tư vào những mô hình xử lí tái chế rác thải thân thiện với môi trường. Với sự vận động thúc đẩy và hỗ trợ từ chính phủ , rất nhiều công ty doanh nghiệp đã nghiên cứu và thực hiện các dự án tái chế rác thải nhằm hạn chế tối đa lượng rác thải phải đem đi chôn lấp - Những công nghệ xử lí rác thải triệt mùi để không gây ô nhiễm không khí và nguồn nước ở đây.

" Tiết kiệm và tuần hoàn tài nguyên" là phương châm cho những dự án công nghệ thu gom, tái chế và tiêu hủy rác thải được tôt chức liên hoàn nhưng đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường. Rác thải sinh hoạt ở đây được tái chế thành vật liệu hay những nguồn năng lượng để cung cấp cho nhu cầu sử dụng củ người dân.

Những ý tửng , cách thức thục hiện của những dự án của Hàn Quốc cũng đã và đang được đưa vào Việt Nam khi mà KEITI - Trực thuộc bộ môi trường Hàn Quốc đã thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam . Bộ Môi Trường Việt Nam đã giao cho KEITI quản lí và điều hành hoạt động của Trung tâm hợp tác và Xúc tiến đầu tư môi trường Việt - Hàn tại Việt Nam.  Để có được những thành tựu như đất nước bạn chúng ta sẽ cần phải cố gắng rất nhiều trong việc đầu tư nâng cao công nghệ trong việc thu gom , xử lí và tái chế rác thải.