Playlist Video

Đối Tác Khách Hàng

Tin tức sự kiện

Xem thêm

Hỗ trợ trực tuyến

Môi trường sống - " Thùng rác sinh học khổng lồ"

Được coi là một chiếc thùng rác sinh học khổng lồ, môi trường sống đã và đang góp phần lớn vào việc phân hủy và xử lí rác thải do con người tạo ra nhưng chiếc thùng rác ấy không phải chứa đựng được số lượng rác khổng lồ mà con người chúng ta xả ra môi trường vào mỗi ngày. Với tình trạng môi trường ngày càng suy thoái và  ô nhiêm trầm trọng thì việc chung tay góp sức để bảo vệ môi trường là một điều vô cùng bức thiết.

Một lượng rác thải khổng lồ được con người chúng ta đưa  ra môi trường vào mỗi ngày mỗi giờ nhưng  chúng ta đã có được những biện pháp nào để xử lí lượng rác thải khổng lồ đó. Môi trường sống của chúng ta đóng vai trò như một chiếc thùng rác sinh học khổng lồ giúp chúng ta chuyển đổi, biến đổi rác thải về dạng ban đầu của nó – Nhưng cái gì thì cũng có giới hạn của nó:” Một khi mà sự hoạt động của chiếc “ Thùng rác sinh học “ khổng lồ đó không thể nào xử lí hết lượng rác thải của con người xả ra thì môi trường sống sẽ ngày càng bị suy giảm nghiêm trọng, chiếc “ Thùng rác sinh học” khổng lồ sẽ ngày càng hoạt động yếu kém hơn và chúng ta sẽ nhanh chóng hủy hoại môi trường của chính chúng ta. Vậy đâu sẽ là biện pháp được chúng ta lựa chọn để có thể góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ chiếc “ Thùng rác sinh học “ khổng lồ cảu chính chúng ra ?
Mỗi chúng ta đều có thể góp phần vào việc bảo vệ môi trường sống của chính chúng ta bằng những hành động nhỏ nhất:
 +Ý thức bỏ rác đúng nơi quy định, thu gom rác thải gia đình,
 +Có những chiếc thùng rác đặt tại những nơi cố định để mỗi người có thể thường xuyên bỏ rác,
 +Thường xuyên tổ chức những buổi hoạt động thu gom rác vì môi trường
 +…


 Với những hành động nhỏ đó chúng ta có thể góp phần vào việc bảo vệ môi trường của chúng ta. Hành động của một người có thể không thể thay thế tình hình nhưng nếu chúng ta biết chung tay góp sức thì việc tìm lại một môi trường xanh – sạch – đẹp như  thủa ban đầu thì không  phải không làm được:

“Một cây làm chẳng lên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”

Hãy chung tay để bảo vệ môi trường sống của chính chúng ta!