Playlist Video

Đối Tác Khách Hàng

Tin tức sự kiện

Xem thêm

Hỗ trợ trực tuyến

Chúng ta có thể sử dụng gì từ rác ?

Là một phẩn thiết yếu trong cuộc sống của chúng ta - Rác luôn xuất tại bất cứ nơi đâu mà có sự xuất hiện của con người. Tốc độ phát triển cảu con người nhanh thế nào thì rác cũng ngày càng phức tạp và biến đổi một cách chóng mặt . Rác có mặt ngày càng nhiều trong cuộc sống và ngày càng có những thành phần phức tạp hơn.

Rác xuất hiện ở rất nhiều khía cạnh : Rác sinh hoạt, rác công nghiệp, rác môi trường,....

 - Rác sinh hoạt:Giấy , thủy tinh, kim loại, nhựa, thức ăn,....

 - Rác công nghiệp: Rác thải điện tử , máy móc hỏng bỏ đì,..

 - Rác môi trường: Các hoạt động tự nhiên của môi trường,...

Trong đó, rác thải sinh hoạt chứa những thành phần rất nhanh phân hủy  -  dễ dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường , dễ gây nên những căn bệnh truyền nhiễm cho con người. Tuy nhiên với rác thải sinh hoạt chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng nó cho những việc hoàn toàn khác.:

- Với những loại như: Giấy , thủy tinh, kim loại nhỏ,... chúng ta hoàn toàn có thể thu gom và và tái chế, tái sử dụng lại nó. Việc tái chế này đem lại cho chúng ta ;

 + Giảm lượng rác thải sinh hoạt ra môi trường

 + Tạo thêm nguồn hàng hóa sử dụng

 + Thay thế nguồn nguyên liệu đầu vào, tiết kiệm được nguồn tài nguyên khoáng sản

 + Góp phần thay đổi thói quen trong việc thu gom và tái chế rác thải

Với những sản phẩm rác cháy được chúng ta có thể sử dụng nó để làm chất đốt - nhưng có khá là nguy hại vì nó sinh ra khí ô nhiễm. Chúng ta sử dụng rác thải làm phân bón và nguyên liệu san lấp mặt bằng

Rác - Chúng ta hãy sử dụng rác thải một cách tốt nhất để vừa hạn chế được tình trạng ô nhiễm môi trường vừa tao nên được những cái lợi thiết thực cho chính bản thân chúng ta