Thùng Rác

THÙNG RÁC ĐẠP CHÂN Y TẾ 30L

THÙNG RÁC ĐẠP CHÂN Y TẾ 30L

340 x 340 x 420 (mm)

Giá: Liên hệ

THÙNG RÁC ĐẠP CHÂN Y TẾ 15L

THÙNG RÁC ĐẠP CHÂN Y TẾ 15L

30,5x26x36cm

Giá: Liên hệ

THÙNG RÁC Y TẾ 120L MÀU VÀNG

THÙNG RÁC Y TẾ 120L MÀU VÀNG

530x480x930mm

Giá: Liên hệ

THÙNG RÁC LÂY NHIỄM

THÙNG RÁC LÂY NHIỄM

720x570x1030

Giá: Liên hệ

THÙNG RÁC ĐẠP CHÂN 120L

THÙNG RÁC ĐẠP CHÂN 120L

46 x 55 x 94 cm

Giá: Liên hệ

THÙNG RÁC 240L NẮP HỞ

THÙNG RÁC 240L NẮP HỞ

580 x 730 x 1100 mm

Giá: Liên hệ

THÙNG RÁC NHỰA 120L MÀU CAM

THÙNG RÁC NHỰA 120L MÀU CAM

530x480x930mm

Giá: Liên hệ

THÙNG RÁC 2 NGĂN 40L

THÙNG RÁC 2 NGĂN 40L

Giá: 425.000 đ