THÙNG RÁC ĐẠP CHÂN Y TẾ 15L

THÙNG RÁC ĐẠP CHÂN Y TẾ 15L

Giá: Liên hệ

Kích thước: 30,5x26x36cm

Kích thước sản phẩm: 30,5x26x36cm

Ứng dụng: Được sử dụng rộng rãi trong các bệnh viện, thích hợp để phân loại rác

Sản phẩm cùng loại

THÙNG RÁC 360L MÀU XANH

THÙNG RÁC 360L MÀU XANH

830x700x1100

Giá: Liên hệ

THÙNG 240L XANH LÁ 13KG

THÙNG 240L XANH LÁ 13KG

740-580-1070 mm

Giá: Liên hệ

THÙNG RÁC ĐẠP CHÂN 240L

THÙNG RÁC ĐẠP CHÂN 240L

580 x 730 x 1070 mm

Giá: Liên hệ

THÙNG 660L MÀU XANH

THÙNG 660L MÀU XANH

Giá: Liên hệ

THÙNG 1100L MÀU XANH

THÙNG 1100L MÀU XANH

Giá: Liên hệ