Thùng Rác Công Cộng

THÙNG RÁC 360L MÀU XANH

THÙNG RÁC 360L MÀU XANH

830x700x1100

Giá: 1.600.000 đ

THÙNG 240L XANH LÁ 13KG

THÙNG 240L XANH LÁ 13KG

740-580-1070 mm

Giá: 900.000 đ

Thùng rác công cộng A78-O

Thùng rác công cộng A78-O

(L) 900 x (W) 480 x (H) 890mm

Giá: 2.900.000 đ

THÙNG RÁC CÔNG CỘNG A58-O

THÙNG RÁC CÔNG CỘNG A58-O

(L) 1280 x (W) 480 x (H) 900mm

Giá: 3.990.000 đ

THÙNG RÁC 2 NGĂN 40L

THÙNG RÁC 2 NGĂN 40L

Giá: 425.000 đ

THÙNG 660L MÀU XANH

THÙNG 660L MÀU XANH

Giá: 3.300.000 đ

THÙNG 1100L MÀU XANH

THÙNG 1100L MÀU XANH

Giá: 4.900.000 đ