Thùng Rác

THÙNG XE GOM RÁC TÔN INOX - 500L

THÙNG XE GOM RÁC TÔN INOX - 500L

1050 x 800 x 830

Giá: 4.500.000 đ

THÙNG XE GOM RÁC TÔN INOX - 400L

THÙNG XE GOM RÁC TÔN INOX - 400L

900 x 700x 630

Giá: Liên hệ

TÚI RÁC Y TẾ

TÚI RÁC Y TẾ

Giá: Liên hệ

THÙNG RÁC ĐẠP CHÂN Y TẾ 30L

THÙNG RÁC ĐẠP CHÂN Y TẾ 30L

340 x 340 x 420 (mm)

Giá: Liên hệ

THÙNG RÁC ĐẠP CHÂN Y TẾ 15L

THÙNG RÁC ĐẠP CHÂN Y TẾ 15L

30,5x26x36cm

Giá: Liên hệ

THÙNG RÁC Y TẾ 120L MÀU VÀNG

THÙNG RÁC Y TẾ 120L MÀU VÀNG

530x480x930mm

Giá: Liên hệ

THÙNG RÁC LÂY NHIỄM

THÙNG RÁC LÂY NHIỄM

720x570x1030

Giá: Liên hệ

THÙNG RÁC ĐẠP CHÂN 120L

THÙNG RÁC ĐẠP CHÂN 120L

46 x 55 x 94 cm

Giá: Liên hệ

THÙNG RÁC 360L MÀU XANH

THÙNG RÁC 360L MÀU XANH

830x700x1100

Giá: 1.600.000 đ