Thùng Nhựa

Thùng Chữ Nhật 500L (2 lớp)

Thùng Chữ Nhật 500L (2 lớp)

132 x 95 x 66

Giá: Liên hệ

Thùng Chữ Nhật 300L (2 lớp)

Thùng Chữ Nhật 300L (2 lớp)

112 x 91 x 41

Giá: Liên hệ

Thùng chữ nhật 1000L cao

Thùng chữ nhật 1000L cao

134x96x72

Giá: Liên hệ

Thùng chữ nhật 1200L

Thùng chữ nhật 1200L

192x101x73

Giá: Liên hệ

Thùng chữ nhật 1250L

Thùng chữ nhật 1250L

120x120x91

Giá: Liên hệ

Thùng chữ nhật 1700L

Thùng chữ nhật 1700L

243x127x74

Giá: Liên hệ

Thùng chữ nhật 1800L

Thùng chữ nhật 1800L

181x126x84

Giá: Liên hệ

Thùng chữ nhật 1820L

Thùng chữ nhật 1820L

121x121x121

Giá: Liên hệ