THÙNG 660L MÀU XANH

THÙNG 660L MÀU XANH

Giá: 3.300.000 đ

Thông tin kỹ thuật 

Loại : Thùng 660L màu xanh

Kích Thước : 1320*775*1190 mm

Sản phẩm cùng loại

THÙNG RÁC 360L MÀU XANH

THÙNG RÁC 360L MÀU XANH

830x700x1100

Giá: 1.600.000 đ

THÙNG 240L XANH LÁ 13KG

THÙNG 240L XANH LÁ 13KG

740-580-1070 mm

Giá: 850.000 đ

THÙNG RÁC ĐẠP CHÂN 240L

THÙNG RÁC ĐẠP CHÂN 240L

580 x 730 x 1070 mm

Giá: 880.000 đ

THÙNG 1100L MÀU XANH

THÙNG 1100L MÀU XANH

Giá: 4.900.000 đ

THÙNG 60L MÀU XANH

THÙNG 60L MÀU XANH

Giá: 280.000 đ