Sản phẩm

Thùng tròn 160L

Thùng tròn 160L

Giá: 400.000 đ

Palet 215

Palet 215

100*60*10(cm)

Giá: 245.000 đ

Pallet không chân

Pallet không chân

100*60*3.5(cm)

Giá: 210.000 đ

Thùng Chữ Nhật (1 lớp)

Thùng Chữ Nhật (1 lớp)

64 X 45 X 16

Giá: Liên hệ

Thùng Chữ Nhật 750L (2 lớp)

Thùng Chữ Nhật 750L (2 lớp)

151 x 110 x 72

Giá: Liên hệ

Thùng Chữ Nhật 500L (2 lớp)

Thùng Chữ Nhật 500L (2 lớp)

132 x 95 x 66

Giá: Liên hệ

Thùng Chữ Nhật 300L (2 lớp)

Thùng Chữ Nhật 300L (2 lớp)

112 x 91 x 41

Giá: Liên hệ