No.834 - Sóng Hở 3T1

No.834 - Sóng Hở 3T1

Giá: Liên hệ

No.834 - Sóng Hở 3T1

Kích thước: 62,6 x 42,4 x 31 cm

Đơn vị              Cái

Kích thước     62,6 x 42,4 x 31 cm

Qui cách         1 Cái/Kiện

Nguyên liệu    HDPE

Màu sắc        Dương, Đỏ,

            Lá, Vàng

Sản phẩm cùng loại

No.1395 - Sóng Bít 4T5

No.1395 - Sóng Bít 4T5

 77,8 x 49,6 x 44,7 cm

No.1395 - Sóng Bít 4T5

Giá: Liên hệ

No.1442 - Sóng Bít 2T2

No.1442 - Sóng Bít 2T2

 52,3 x 43,2 x 22,3 (cm)

No.1442 - Sóng Bít 2T2

Giá: Liên hệ

No.1181 - Sóng Bít 3T9

No.1181 - Sóng Bít 3T9

 62,6 x 42,4 x 38,1 cm

No.1181 - Sóng Bít 3T9

Giá: Liên hệ

No.1180 - Sóng Bít 3T1

No.1180 - Sóng Bít 3T1

 62,6 x 42 x 30,8 (cm)

No.1180 - Sóng Bít 3T1

Giá: Liên hệ

No.840 - Sóng Bít 2T5

No.840 - Sóng Bít 2T5

62,6 x 42,4 x 25 cm

No.840 - Sóng Bít 2T5

Giá: Liên hệ

No.839 - Sóng Bít 1T9

No.839 - Sóng Bít 1T9

 62,6 x 42,4 x 19 cm

No.839 - Sóng Bít 1T9

Giá: Liên hệ

No.838 - Sóng Bít 1T5

No.838 - Sóng Bít 1T5

62,6 x 42,4 x 15 cm

No.838 - Sóng Bít 1T5

Giá: Liên hệ

No.836 - Sóng Bít 1T0

No.836 - Sóng Bít 1T0

 62,6 x 42,4 x 10,2 (cm)

No.836 - Sóng Bít 1T0

Giá: Liên hệ