No.1442 - Sóng Bít 2T2

No.1442 - Sóng Bít 2T2

Giá: Liên hệ

No.1442 - Sóng Bít 2T2

Kích thước:  52,3 x 43,2 x 22,3 (cm)

Đơn vị                      Cái

Kích thước sử dụng     52,3 x 43,2 x 22,3 (cm)

Qui cách                 Cái/Kiện

Nguyên liệu            HDPE

Màu sắc                Dương, Đỏ, Lá, Vàng, Không màu

Sản phẩm cùng loại

No.1395 - Sóng Bít 4T5

No.1395 - Sóng Bít 4T5

 77,8 x 49,6 x 44,7 cm

No.1395 - Sóng Bít 4T5

Giá: Liên hệ

No.1181 - Sóng Bít 3T9

No.1181 - Sóng Bít 3T9

 62,6 x 42,4 x 38,1 cm

No.1181 - Sóng Bít 3T9

Giá: Liên hệ

No.1180 - Sóng Bít 3T1

No.1180 - Sóng Bít 3T1

 62,6 x 42 x 30,8 (cm)

No.1180 - Sóng Bít 3T1

Giá: Liên hệ

No.840 - Sóng Bít 2T5

No.840 - Sóng Bít 2T5

62,6 x 42,4 x 25 cm

No.840 - Sóng Bít 2T5

Giá: Liên hệ

No.839 - Sóng Bít 1T9

No.839 - Sóng Bít 1T9

 62,6 x 42,4 x 19 cm

No.839 - Sóng Bít 1T9

Giá: Liên hệ

No.838 - Sóng Bít 1T5

No.838 - Sóng Bít 1T5

62,6 x 42,4 x 15 cm

No.838 - Sóng Bít 1T5

Giá: Liên hệ

No.836 - Sóng Bít 1T0

No.836 - Sóng Bít 1T0

 62,6 x 42,4 x 10,2 (cm)

No.836 - Sóng Bít 1T0

Giá: Liên hệ

No.711 - Sóng Bít Lớn

No.711 - Sóng Bít Lớn

55 x 36.5 x 11 cm

Giá: Liên hệ