No.1210 - Pallet D4 - 1210R

No.1210 - Pallet D4 - 1210R

Giá: 350.000 đ

No.1210 - Pallet D4 - 1210R

Kích thước: 120 x 100 x 14,5 cm

Đơn vị:            Cái

Kích thước:         120 x 100 x 14,5 cm

Qui cách:         1 Cái/Kiện

Nguyên liệu:        PP 

Màu sắc:            Đen

Sản phẩm cùng loại

Palet 215

Palet 215

Giá: 245.000 đ

Pallet không chân

Pallet không chân

Giá: 210.000 đ

No.977 - Pallet D4-977

No.977 - Pallet D4-977

110 x 110 x 15 cm

No.977 - Pallet D4-977

Giá: 705.000 đ

No.896 - Pallet D4-896

No.896 - Pallet D4-896

 120 x 100 x 15 cm

No.896 - Pallet D4-896

Giá: 878.000 đ

No.1210 - Pallet D4-1210

No.1210 - Pallet D4-1210

120 x 100 x 14,5cm

No.1210 - Pallet D4-1210

Giá: 555.000 đ

No.1137 - Pallet D4-1137

No.1137 - Pallet D4-1137

110 x 110 x 12,5 cm

No.1137 - Pallet D4-1137

Giá: 440.000 đ

No.1092 - Pallet S4-1092

No.1092 - Pallet S4-1092

 120 x 120 x 15 cm

No.1092 - Pallet S4-1092

Giá: 804.000 đ

No.1203 - Pallet S4-1203

No.1203 - Pallet S4-1203

120 x 100 x 7,8 cm

No.1203 - Pallet S4-1203

Giá: Liên hệ